Mạo danh Bác sĩ để bán thuốc trên mạng xã hội| VTC14

VTC14 |Mạo danh tự ý sử dụng hình ảnh của các giáo sư bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện lớn, sau đó đăng bài trên các trang mạng xã hội như facebook,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *