1990 – TALKSHOW #30SMYCHOICE – TẬP 2 | KC:30.04.2021

Người lớn rồi, mình chọn Tài – Tình – Tiền hay là ‘Tùy’ vào số phận đưa đẩy ta??
Cùng lắng nghe 3 Cô Gái ‘tâm sự mỏng’ trong tập 2 của Talkshow #30sMyChoice nh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *